Miras telescópicas. 2009.
Cinco retículas de mira telescópica talladas sobre paneles de yeso.
122 x 100 cm cada panel.

Miras telescópicas [Telescopic sights]. 2009.
Five telescopic sights reticles carved on plaster board.
122 x 100 cm each board.